Page 2 of 2

Re: Fórum je nyní upgradováno na nejnovější verzi

Posted: August 25, 2020, 12:35 am
by ipq
Čeština sa vyparila zo systému. :) Teraz to tu vyzerá tak nejak českoangličtinované.